• Plaatje 5
  • Plaatje 4
  • Plaatje 3
  • Plaatje 2
  • Plaatje 1

Deze stichting is het officiële vervolg op het Comité Dodenherdenking Zevenbergen dat sinds 1985 de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei organiseert.

De stichting heeft, zoals het in de statuten staat, als doel:

Het levend houden van de herinnering en herdenking van hen die zijn overleden ten gevolge van oorlogshandelingen of vredesmissies, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • De organisatie van de jaarlijkse dodenherdenking op vier mei;
  • Verstrekken van informatie aan personen, jong en oud, onder meer via scholen en maatschappelijke organisaties, gerelateerd aan het doel;
  • Het stimuleren en het in stand houden van een herdenkingsmonument.

De stichting is opgericht op 22 maart 2016.